Pop-upboerenmarkt sensibiliseert Vlaamse ministers

Pop-upboerenmarkt sensibiliseert Vlaamse ministers

Net voor de start van de ministerraad van de Vlaamse regering organiseerden Boerenbond,  Groene Kring en ABS een pop-up boerenmarkt op het Martelarenplein in Brussel. Tractor Roza symboliseerde er met een marktkraam gevuld met land- en tuinbouwproducten onze vraag naar eerlijke voedselprijzen.

 

Voorafgaand werd een delegatie van Boerenbond, Groene Kring en het ABS ontvangen door Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege. De respectievelijke voorzitters Piet Vanthemsche, Marijke Jordens en Hendrik Vandamme herhaalden er onze vraag naar steunmaatregelen op Vlaams en Europees niveau. Minister-president Bourgeois verklaarde blij te zijn met de positieve acties van de landbouwers en de afspraken die werden gemaakt binnen het ketenoverleg. Minister Schauvliege zei dat er naast maatregelen op korte termijn ook structurele maatregelen op lange termijn nodig zijn. Ze hamerde erop dat het creëren van jobs in de landbouw even belangrijk is als in andere sectoren. Marijke Jordens onderstreepte dat onze jonge landbouwers veel verwachten van de Vlaamse regering en van Europa.

Na het overleg nodigde de landbouwdelegatie beide ministers uit om aan de mobiele marktkraam van de tractor Roza land- en tuinbouwproducten te kopen. Daar gingen ze met plezier op in, gevolgd door vrijwel al hun collega’s van de Vlaamse regering. Hierbij werd telkens gevraagd hoeveel ze voor onze producten wilden betalen en kwam het verschil tussen de prijs die de consument in de winkel betaalt en de prijs die de boer voor zijn producten krijgt nogmaals tot uiting. Naast minister-president Bourgeois en Joke Schauvliege tekenden ook hun collega’s Sven Gatz, Liesbeth Homans, Annemie Turtelboom, Hilde Crevits, Ben Weyts en Jo Vandeurzen onze petitie SOS Voedselprijzen. Die telt intussen al 27.000 handtekeningen.