Uit het veld gegrepen

Uit het veld gegrepen

VIDEO: Ik doe het nog altijd doodgraag

De 34-jarige varkenshouder Bart De Baerdemaker doet zijn job nog altijd enorm graag.

VIDEO: Het zit in de genen, maar er is meer

Volgens de 26-jarige akkerbouwer en witloofteler Sam Magnus zit de landbouw in je bloed en in je genen, maar er is meer. "Het is ook die passie, op het veld je vruchten te zien groeien. Ik sta supergraag in het veld. Daar geniet ik nog elke dag van."

VIDEO: Wij zorgen voor onze dieren zoals voor een baby

De 34-jarige Bart Vanderstraten is een melkveehouder in hart en nieren.

Zo’n crisissituatie kunnen wij niet lang volhouden

De tijd toen elke boer wel enkele varkentjes hield, is lang voorbij.

Vandaag kost de opkweek van vleesvee de rundveehouder handenvol geld

Van bij hun geboorte worden onze runderen goed verzorgd.

VIDEO: Land- en tuinbouw, meer dan een beroep, een passie.

Vlaanderen heeft uitmuntende boeren. Ze werken dag in dag uit om aan onze voedselbehoefte te voldoen.

Het kost meer dan dat wat we ervoor krijgen

Na 30 jaar productieregulering is het nu (bang) afwachten om te zien hoe vraag en aanbod snel op elkaar zullen afgestemd worden. Voorlopig ziet het er niet zo goed uit.