VIDEO: Land- en tuinbouw, meer dan een beroep, een passie.

VIDEO: Land- en tuinbouw, meer dan een beroep, een passie.

Land- en tuinbouw ligt aan de basis van jouw en mijn voedsel. Hier en overal ter wereld. Een eigen voedselproductie is noodzakelijk om in eigen land of regio zeker te zijn van voldoende, gezonde en lekkere voedingsproducten. Vlaanderen heeft uitmuntende boeren. Ze werken dag in dag uit om aan onze voedselbehoefte te voldoen. Maar zij krijgen zelden loon naar werk.